Christen Mester får en lag tæsk: Generalisering af rakkernes moral

Af Jeppe Høj Kjeldsen 15 dec 2017

Vi mennesker er mægtig gode til den disciplin som vi kender som generalisering. Følgende historie er en fortsættelse af historien om Rakkeren som embedsmand. Historien er taget fra en bog fra 1868-69. Skønt forfatteren gør meget ud af ærligheden hos både Jørgen i forrige historie, og Christen i denne, så bliver det gjort til undtagelsen og han fremhæver en generalisering af rakkernes moral.

Artiklen fortætter efter annoncen

Christen Mester får en lag tæsk

En andet Exempel paa Ærlighed har jeg selv kjendt i en Mand ved Navn Christen Mester. Foruden at han ikke selv stjal, led han ikke, at Andre af Slægten gjorde det; han advarede dem derfor om at lade det være, og hjalp dette ikke, meldte han Tyverierne til Politiet. I det omflakkende Liv deltog han derimod bestandig. Skjøndt der saaledes gaves ærlige Folk mellem dem, vare disse dog kun sjeldne Undtagelser; thi kun Faa af dem havde ikke været i “æ Viborrehuus” (Viborg tugthus) eller idetmindste fortjent at komme der. De levede i tyk Uvidenhed, uden noget synderligt Kjendskab til Religion; det anføres derfor som en reen Mærkværdighed, at den før nævnte Christen Mester satte sig paa Kirkegaardsdiget i Rind Sogn og sang en Psalme, da hans Bedstemoder var bleven begravet, medens de øvrige Tilstedeværende strax efter Jordspaakastelsen forlode Kirkegaarden. Christen Mester var saaledes en af de Bedste af dem, men dog langtfra fri for alle deres Lyder. Som et betegnende Træk af Natmændenes Charakteristik kan anføres Følgende. Paa Markedet i Gjelleruplund havde en Deel Natmænd banket Christen saa grundig, at han var maalløs, da Politiet kom tilstede. Tilsidst havde en Pige sparket ham, hvilket den tilstedekomne Politibetjent saae og derfor gav hende nogle Slag af sin stok. Da Christen kom til Hægterne igjen, var hans første Yttring:”Tak, forde Han gav Kjesten di Haak, de tøt a enda a haaed godt aa.” (Tak fordi du gav Kjesten de slag, de syntes endda jeg havde godt af det)

Kilde: JYDSK HISTORIE OG. TOPOGRAFI; II BIND. 1868-69 – Træk af Natmændenes Liv i Jylland. Af J. Flue, Justitsraad, Stiftslandinspektør, i Vostrup

Statens Museum for Kunst. Hans Smidth - Den sidste Kaffepunch - Vesterjysk Markedsscene
Hans Smidth – Den sidste Kaffepunch – Vesterjysk Markedsscene. Statens Museum for Kunst