Hvem skal tage sig af de fattige?

Af Jeppe Høj Kjeldsen 16 jan 2018

I midten af 1800 tallet var det kutyme at sende de fattige “hjem” til deres hjemstavn, hvis de kom i forbindelse med fattigkommissionen eller hvis de blev dømt for en forseelse. Det skete for Inger Marie Jacobsen. Portrættet af hende er fra den gamle Rakker udstilling på Bundsbæk Mølle. Modtager sognene værgede sig godt og grundigt, for at undgå at modtage dem, hvilket historien om Bertel også bevidner.

Artiklen fortætter efter annoncen

Inger Marie blev sendt tilbage til den sogn – hvor hun var blevet undfanget

“Inger Marie Jacobsen (Inger Mari Glistrup) blev født I Dejbjerg i 1843. Da moderen senere flyttede til Rind fulgte Inge Marie med. Efter konfirmationen her blev hun straffet for tyveri ved Hammerum herredsret og “hjemsendt” til Dejbjerg til forsørgelse. Her fandt man ud af, at moderen havde opholdt sig i Gjørding sogn på undfangelsestidspunktet, hvorfor hun blev kendt forsørgelsesberettiget der.

Omkring 1870 blev hun gift med Jens Christian Pedersen med tilnavnet “Glistrup”. De bosatte sig i Skarrild. Inger Marie blev adskillige gange dømt for betleri og tyveri. I 1888 fik hun følgende signalement: høj, blå øjne, mørkt hår og stærke lemmer. Hun blev efter mandens død gift med Jørgen Christian Jensen (Christian Kvembjerg) Hun døde omkring 1900.”

Modtager sognet værger sig imod tilbagekomene fattiglemmer

Hjem sognene var ikke glade for at få de fattige tilbage, hvilket en fortælling i ”Fattiggårde og Fattighuse i Ringkøbing Amt” kommer ind på.

Fortællingen, fra 1875, går i korte træk ud på, at gårdskarlen Bertel Christensen, som er en meget dygtig karl og derfor tjener godt, bliver sat i kommuneskat i Sdr. Bork sogn. Det bliver han rigtig knotten over. Da han finder ud af at der bor en gammel knag på hans hjemegn, som ikke længere kan passe sin plads, og som er tilhørende i Sdr. Bork, tilbyder Bertil – mod et passende beløb – at transportere den gamle knag ”hjem”.

Fortællingen afsluttes således:
Og saa domlede jeg a Bork til med mine Tørv og mit fattiglem.
Men du Fredsens! Hvor blev Sogneforstanderen gal, da jeg kom anstigende med denne her Stafunk! Ja, ret saa sparkede han i Gulvet, han havde endda ”Fjælegulv” i sin Stue, og det plejede man jo ellers at være lidt øm over.
Men jeg godtede mig. For de 3 Kroner, jeg tjente, var lige akkurat de Penge, de havde plukket mig for til Kommuneskat.

Billede af Inger Marie Jacobsen
Inger Marie Jacobsen (Glistrup)
Kilder:

”Fattiggårde og fattighuse i Ringkøbing Amt”: link 
Den gamle rakkerudstilling på Bundsbæk Mølle (du finder den nye udstilling her)