Et slidsomt liv: Fra Almisser til selvforsørgelse.

Af Jeppe Høj Kjeldsen 18 jan 2018

1880 tallets fattigforsorg afprøvede mange tilgange til at komme fattigdommen til livs. Efter 1864 var den teknologiske og videnskabelige udvikling nået langt. Og med Enrico Dalgas virketrang, blev det endnu engang forsøgt at opdyrke af heden.

Artiklen fortætter efter annoncen

Et Slidsomt Liv

Efter tabet af Sønderjylland og Slesvig, var der behov for mere landbrugsland for at brødføde landet. Store hedeområder blev opkøbt af rige filantroper og sognene selv, hvor der blev oprettet små landbrug, som landarbejdere kunne købe på fordelagtige vilkår. Men det var hårdt arbejde og nogle klarede den ikke… Følgende er fra en artikel på altomhistorie.dk

”Hedens tidligste entreprenører levede et ufatteligt slidsomt liv. Det var en umenneskelig hård tilværelse, der mødte de nybyggerfamilier, som slog sig ned i usle og tarvelige jordhytter på den magre og uopdyrkede jord. De første år måtte manden tjene til føden som daglejer ved siden af, og hverdagen var fuld af slid, sult, sygdom og ensomhed. Det krævede flid og en utrættelig arbejdsomhed at opdyrke jorden og sørge for, at den ikke blev til hede igen. Oftest var det først hedebondens børn, der fik glæde af hedebondens gåpåmod.

Livsmodet er Borte

En læge på landet skrev omkring århundredskiftet om sine patienter på heden: ”Med gode kræfter og lyst håb tager man fat på hedens oppløjning. 10–15 år efter er mand og kone krummede af slidet og hostende, børnene blege og kirtelsvage; heden er forsvunden, men prioriteten steget, kosten er skral, men slidet er vokset, livsmodet er borte og tuberkulosen kommet indendørs. Under utroligt slid og savn er heden forvandlet til agerland; men han, der hidførte denne forvandling, han når sjældent at leve blot ét år på livets lysside.”

De fleste hedebønder arbejdede sig simpelthen ihjel… ”

H. A. Brendekilde: Udslidt (1889) Brandts Samling Odense Public Domain kopi
Kilder:

Et Slidsomt liv: Link

<iframe src=”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Frakkerhistorier%2Fposts%2F141332753211383&width=500″ width=”500″ height=”482″ style=”border:none;overflow:hidden” scrolling=”no” frameborder=”0″ allowTransparency=”true”></iframe>