Om os

Rakker familie på rejse, om rakkerhistorie
Rakker familie på rejse

Her på Rakker Historier kan du læse små fortællinger, om hvorfor blev rakkerne udstødt af samfundet? Hvorfor levede rakkerne i parallelsamfund? Hvorfor var rakkerne uønskede af lokalbefolkningen? Hvordan fik rakkerne en dagligdag til at hænge sammen?

Spørgsmålene er mange, og fortællingerne korte. Fortællingerne er udpluk fra  litteratur, udstillinger, kirkebøger og retsdokumenter som er tilvejebragt i løbet af den danske historie.

Historierne her på siden er oftest uddrag fra bøger, afhandlinger eller lignende, og læses derfor uden for sammenhæng. For at rode bod på dette, er fortællingerne forsynet med kildehenvisninger hvis det er muligt, så du har mulighed for at få den store fortælling.

Men hvad er en rakker i grunden?

Den Store Danske har følgende beskrivelse:

rakker, ældre betegnelse for en person, der udførte renovationsarbejde, flåede selvdøde dyr og bragte ådsler ud af byen til rakkerkulen mv. Rakkere fungerede ofte også som bødlens medhjælper og blev ligesom denne betragtet som urene. De var derfor udstødt af samfundet og levede isoleret og indgiftet.Rakkernes placering som udstødte er baggrunden for, at begrebet i Jylland også blev anvendt om de omvandrende befolkningsgrupper, der kaldtes tatere, kæltringer eller natmænd og gav sig af med lignende arbejde.Ordet rakker, der er nævnt første gang i Christian 2.s rigslove fra 1522, var allerede i 1700-t. et skældsord. Antallet af rakkere blev i 1835 anslået til 500-600.Ordet rakker kommer af middelnedertysk racken ‘fjerne affald, udføre snavset arbejde’, af raken’skrabe’.